Close
beak

Dariusz Grylak 

Duże litery Normalne litery Małe litery
Prześlij innym
OPUBLIKOWANY: CZWARTEK, 18 PAŹDZIERNIKA 2018 - 12:58, Stańczak Anna

2015:

 Komisje  Liczba posiedzeń Komisji  Obecność Radnego na posiedzeniach Komisji Procentowy udział obecności Radnego w posiedzeniach Komisji 
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

10

8

80%

Komisja Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

12

10

83%

Łączna liczba posiedzeń wszystkich komisji

22

18

82%

Radny p. Dariusz Grylak dołączył do składu powyższych komisji na III sesji Rady Ursus m.st. Warszawy w dniu 15.01.2015 r. uchwałą nr 17/III/2015 (Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej) oraz uchwałą nr 18/III/2015 (Komisja Kultury, Sportu i Spraw Społecznych). Wobec powyższego nie uczestniczył w pierwszych posiedzeniach komisji.

2016:

 Komisje  Liczba posiedzeń Komisji  Obecność Radnego na posiedzeniach Komisji Procentowy udział obecności Radnego w posiedzeniach Komisji 
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

11

10

91%

Komisja Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

13

11

85%

Łączna liczba posiedzeń wszystkich komisji

24

21

87,5%

2017:

 Komisje  Liczba posiedzeń Komisji  Obecność Radnego na posiedzeniach Komisji Procentowy udział obecności Radnego w posiedzeniach Komisji 
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

11

7

64%

Komisja Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

11

8

73% 

Łączna liczba posiedzeń wszystkich komisji

22

15

68%

2018:

 Komisje  Liczba posiedzeń Komisji  Obecność Radnego na posiedzeniach Komisji Procentowy udział obecności Radnego w posiedzeniach Komisji 
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

6

4

67%

Komisja Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

10

5

50%

Łączna liczba posiedzeń wszystkich komisji

16

9

56%

stan na dzień 18 października 2018r.

Wyróżnienia