Close
beak

Pastor Dariusz 

Duże litery Normalne litery Małe litery
Prześlij innym
OPUBLIKOWANY: PIĄTEK, 7 LISTOPADA 2014 - 12:36, Stańczak Anna

2010/2011

Komisje 

Liczba posiedzeń Komisji

Obecność Radnego na posiedzeniach Komisji

Procentowy udział obecności Radnego w posiedzeniach Komisji

Komisja Gospoadarki Przestrzennej i Komunalnej

14

12

86%

Komisja Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

12

11

92%

Łączna liczba posiedzeń wszystkich komisji

26

23

88%

 2012

Komisje 

Liczba posiedzeń Komisji

Obecność Radnego na posiedzeniach Komisji

Procentowy udział obecności Radnego w posiedzeniach Komisji

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

13

9

69%

Komisja Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

12

11

92%

Łączna liczba posiedzeń wszystkich komisji

25

 20

80%

2013

Komisje 

Liczba posiedzeń Komisji

Obecność Radnego na posiedzeniach Komisji

Procentowy udział obecności Radnego w posiedzeniach Komisji

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

16

12

75%

Komisja Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

11

11

100%

Łączna liczba posiedzeń wszystkich komisji

27

23

85%

2014

Komisje 

Liczba posiedzeń Komisji

Obecność Radnego na posiedzeniach Komisji

Procentowy udział obecności Radnego w posiedzeniach Komisji

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

12

12

100%

Komisja Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

10

10

100%

Łączna liczba posiedzeń wszystkich komisji

22

22

100%

stan na dzień 5 listopada 2014 r.

Wyróżnienia