Close
beak

Linowski Henryk 

Duże litery Normalne litery Małe litery
Prześlij innym
OPUBLIKOWANY: PIĄTEK, 7 LISTOPADA 2014 - 12:34, Stańczak Anna

2010/2011

Komisje 

Liczba posiedzeń Komisji

Obecność Radnego na posiedzeniach Komisji

Procentowy udział obecności Radnego w posiedzeniach Komisji

Komisja Gospoadarki Przestrzennej i Komunalnej

14

14

100% 

Komisja Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

12

12

100% 

Łączna liczba posiedzeń wszystkich komisji

26

26

100% 

 2012

Komisje 

Liczba posiedzeń Komisji

Obecność Radnego na posiedzeniach Komisji

Procentowy udział obecności Radnego w posiedzeniach Komisji

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

13

12

92%

Komisja Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

12

11

92% 

Łączna liczba posiedzeń wszystkich komisji

25

23

 92%

2013

Komisje 

Liczba posiedzeń Komisji

Obecność Radnego na posiedzeniach Komisji

Procentowy udział obecności Radnego w posiedzeniach Komisji

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

16

13

81%

Komisja Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

11

11

100%

Łączna liczba posiedzeń wszystkich komisji

27

24

89%

2014

Komisje 

Liczba posiedzeń Komisji

Obecność Radnego na posiedzeniach Komisji

Procentowy udział obecności Radnego w posiedzeniach Komisji

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

12

11

92%

Komisja Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

10

10

100%

Łączna liczba posiedzeń wszystkich komisji

22

21

95%

stan na dzień 5 listopada 2014 r.

Wyróżnienia