Close
beak

Grylak Dariusz 

Duże litery Normalne litery Małe litery
Prześlij innym
OPUBLIKOWANY: PIĄTEK, 7 LISTOPADA 2014 - 12:19, Stańczak Anna

2010/2011

Komisje 

Liczba posiedzeń Komisji

Obecność Radnego na posiedzeniach Komisji

Procentowy udział obecności Radnego w posiedzeniach Komisji

Komisja Gospoadarki Przestrzennej i Komunalnej

14

12

86% 

Komisja Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

12

12

100% 

Łączna liczba posiedzeń wszystkich komisji

26

24

92% 

  2012

Komisje 

Liczba posiedzeń Komisji

Obecność Radnego na posiedzeniach Komisji

Procentowy udział obecności Radnego w posiedzeniach Komisji

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

13

9

69%

Komisja Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

12

10

 83%

Łączna liczba posiedzeń wszystkich komisji

25

19

76% 

2013

Komisje 

Liczba posiedzeń Komisji

Obecność Radnego na posiedzeniach Komisji

Procentowy udział obecności Radnego w posiedzeniach Komisji

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

16

15

94%

Komisja Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

11

10

91%

Łączna liczba posiedzeń wszystkich komisji

27

25

92,5%

2014

Komisje 

Liczba posiedzeń Komisji

Obecność Radnego na posiedzeniach Komisji

Procentowy udział obecności Radnego w posiedzeniach Komisji

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

12

11

92%

Komisja Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

10

8

80%

Łączna liczba posiedzeń wszystkich komisji

22

19

86%

stan na dzień 5 listopada 2014 r.

Wyróżnienia