Close
beak

Dilis Paweł 

Duże litery Normalne litery Małe litery
Prześlij innym
OPUBLIKOWANY: PIĄTEK, 7 LISTOPADA 2014 - 12:15, Stańczak Anna

2010/2011

Komisje 

Liczba posiedzeń Komisji

Obecność Radnego na posiedzeniach Komisji

Procentowy udział obecności Radnego w posiedzeniach Komisji

Komisja Rewizyjna

10

10

100% 

Komisja Gospoadarki Przestrzennej i Komunalnej

14

13

93%

Łączna liczba posiedzeń wszystkich komisji

24

23

 96%

 
2012

Komisje 

Liczba posiedzeń Komisji

Obecność Radnego na posiedzeniach Komisji

Procentowy udział obecności Radnego w posiedzeniach Komisji

Komisja Rewizyjna

6

6

100% 

Komisja Gospoadarki Przestrzennej i Komunalnej

13

10

77%

Łączna liczba posiedzeń wszystkich komisji

19

16

 84%

2013

Komisje 

Liczba posiedzeń Komisji

Obecność Radnego na posiedzeniach Komisji

Procentowy udział obecności Radnego w posiedzeniach Komisji

Komisja Rewizyjna

4

4

100%

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

16

14

87,5%

Łączna liczba posiedzeń wszystkich komisji

20

18

90%

2014

Komisje 

Liczba posiedzeń Komisji

Obecność Radnego na posiedzeniach Komisji

Procentowy udział obecności Radnego w posiedzeniach Komisji

Komisja Rewizyjna

7

6

86%

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

12

12

100%

Łączna liczba posiedzeń wszystkich komisji

19

18

95%

stan na dzień 5 listopada 2014 r.

Wyróżnienia