Close
beak

Adamus Piotr 

Duże litery Normalne litery Małe litery
Prześlij innym
OPUBLIKOWANY: PIĄTEK, 7 LISTOPADA 2014 - 12:09, Stańczak Anna

2010/2011

Komisje 

Liczba posiedzeń Komisji

Obecność Radnego na posiedzeniach Komisji

Procentowy udział obecności Radnego w posiedzeniach Komisji

Komisja Rewizyjna

10

9

90% 

Komisja Gospoadarki Przestrzennej i Komunalnej

 14

 14

100% 

Łączna liczba posiedzeń wszystkich komisji

24

 23

96% 

 2012

Komisje 

Liczba posiedzeń Komisji

Obecność Radnego na posiedzeniach Komisji

Procentowy udział obecności Radnego w posiedzeniach Komisji

Komisja Rewizyjna

6

6

100%

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

13

13

100%

Łączna liczba posiedzeń wszystkich komisji

19

19

100%

2013

Komisje 

Liczba posiedzeń Komisji

Obecność Radnego na posiedzeniach Komisji

Procentowy udział obecności Radnego w posiedzeniach Komisji

Komisja Rewizyjna

4

4

100%

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

16

15

94% 

Łączna liczba posiedzeń wszystkich komisji

20

19

95% 

2014

Komisje 

Liczba posiedzeń Komisji

Obecność Radnego na posiedzeniach Komisji

Procentowy udział obecności Radnego w posiedzeniach Komisji

Komisja Rewizyjna

 7

7

100%

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

12

12

100%

Łączna liczba posiedzeń wszystkich komisji

19

19

100%

stan na dzień 5 listopada 2014 r.

Wyróżnienia