Close
beak

Transmisje online obrad Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 

Duże litery Normalne litery Małe litery
Prześlij innym
OPUBLIKOWANY: ŚRODA, 20 LISTOPADA 2019 - 00:00, Stańczak Anna
Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Transmisje online można oglądać <tutaj>

Wyróżnienia