Close
beak

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus- 2019.01.02 

Duże litery Normalne litery Małe litery
Prześlij innym
OPUBLIKOWANY: ŚRODA, 2 STYCZNIA 2019 - 00:00, Stańczak Anna

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej odbędzie się 2 stycznia 2019 roku o godz.18:00  w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Pl. Czerwca 1976 r. nr 1, sala 100.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja dotycząca sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.
3. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
5. Dyskusja i wolne wnioski.

Wyróżnienia