Close
beak

Śpiewak Jan 

Notka biograficzna

Radny Jan Śpiewak

Założyciel stowarzyszenia Miasto jest Nasze i przewodniczący stowarzyszenia Wolne Miasto, doktorant socjologii UW, bada przemiany polskiej klasy średniej. Członek inicjatywy Otwarty Jazdów, aktywista warszawski, od urodzenia związany ze Śródmieściem. W wolnych chwilach pisze scenariusze filmowe. Kocha psy, a zwłaszcza swojego.

Okręgi wyborcze

Okręg wyborczy nr 1

Kluby

Radny niezrzeszony

Komisje

Członek Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych oraz Komisji Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

Zakres zainteresowań

Strony WWW

Dane kontaktowe

e-mail: jan.spiewak@miastojestnasze.org
tel.: 731 807 653

Oświadczenia majątkowe

Dyżury radnego

Informacje o dyżurach znajdują się na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Śródmieście.

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej m. st. Warszawy.

Obecności na posiedzeniach Rady

Rok

Liczba posiedzeń Rady

Obecność Radnego na posiedzeniach Rady

Procentowy udział obecności Radnego
w posiedzeniach Rady

2014

1

1

100%

2015

14

11

78%

2016

13

10

77%

2017

16

14

87%

2018

11

9

82%

Podsumowanie:

55

45

82%

Wyróżnienia