Close
beak

Borowski Mariusz 

Notka biograficzna

Urodziłem się w 1979 roku. Studiowałem na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ukończyłem studia magisterskie z zakresu administracji publicznej oraz podyplomowe z zakresu ekonomii i zarządzania. Jestem zawodowo związany z sektorem publicznym. Zasiadałem także w radzie nadzorczej spółki Skarbu Państwa. Mandat radnego Dzielnicy Praga Północ sprawowałem w latach 2000-2002 oraz sprawuję ponownie od roku 2006. W trakcie kadencji 2006-2010 przewodniczyłem pracom komisji odpowiedzialnej m. in. za sprawy polityki społecznej i bezpieczeństwa. Na Pradze Północ mieszkam od 1989 roku.

Okręgi wyborcze

Okręg Wyborczy III - Szmulowizna

Kluby

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Komisje

Komisja Budżetu, Komisja Mieszkaniowa, Komisja Polityki Społecznej, Bezpieczeństwa, Prawa i Samorządu, Komisja Rewizyjna

Zakres zainteresowań

Nauki ekonomiczno-społeczne, muzyka współczesna, sport (pływanie, rower, piłka nożna)

Strony WWW

www.praga-pn.waw.pl - zakładka SAMORZĄD

Dane kontaktowe

Biuro SLD Praga Północ (03-464 Warszawa Pl. Hallera 5 lok. 1 A)

Urząd Dzielnicy Praga Północ - Wydział Obsługi Rady tel. 22 59 00 028

e-mail: mariusz.borowski@praga-pn.waw.pl

Oświadczenia majątkowe

Dyżury radnego

Interpelacje i zapytania

Obecności na posiedzeniach Rady

Wyróżnienia