Close
beak

Anna Czarnecka 

Notka biograficzna

Okręgi wyborcze

IV Okręg

Kluby

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Komisje

  • Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
  • Komisja Oświaty

Zakres zainteresowań

Strony WWW

Dane kontaktowe

e-mail: ancho@wp.pl

Oświadczenia majątkowe

<<oświadczenia majątkowe>> (łącze otwiera się w nowym oknie)

Dyżury radnego

<<dyżury>> (łącze otwiera się w nowym oknie)

Interpelacje i zapytania

<<interpelacje i zapytania Radnych Dzielnicy>>  (łącze otwiera się w nowym oknie)

Obecności na posiedzeniach Rady

Wyróżnienia