Close
beak

Wydział Komisji  

Duże litery Normalne litery Małe litery
Prześlij innym
OPUBLIKOWANY: PIĄTEK, 2 MARCA 2018 - 14:43, Traczyk Ewa

Piotr Sykut 
Naczelnik Wydziału Komisji

Godziny pracy: 8.00 - 16.00 poniedziałek - piątek

Pl. Defilad 1, p.XX, pok. 2015
00-901 Warszawa
tel.: 22 443 06 00 

e-mail: Sekretariat.BR@um.warszawa.pl

W sprawach związanych z działalnością komisji Rady m.st. Warszawy można się kontaktować bezpośrednio z odpowiedzialnymi pracownikami Biura Rady [lista kontaktowa].

Do zadań Wydziału Obsługi Komisji należy w szczególności w tym:

 1.  obsługa techniczno-organizacyjna obrad Komisji, w tym:
  a) przygotowywanie zaplecza technicznego na posiedzenia Komisji,
  b) prowadzenie harmonogramu rezerwacji sal obrad w Biurze,
  c) prowadzenie terminarza posiedzeń Komisji,
  d) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w celu przygotowywania niezbędnych materiałów na posiedzenia Komisji,
  e) obsługa sekretarska przewodniczących Komisji w zakresie ich obowiązków związanych z kierowaniem Komisjami,
  f) przygotowywanie i przekazywanie Radnym, w sposób uzgodniony
  z Przewodniczącymi Komisji, zawiadomień o terminie, miejscu i porządku obrad Komisji,
  g) sporządzanie listy obecności Radnych na posiedzeniach Komisji i comiesięczne przekazywanie informacji na temat obecności Radnych na posiedzeniach Komisji pracownikowi zajmującemu się sprawami finansowymi Biura,
  h) dokonywanie magnetofonowej lub cyfrowej rejestracji obrad Komisji,
  i) sporządzanie protokołu z obrad Komisji, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie wymogami,
  j) przygotowywanie ostatecznych wersji przyjętych przez Komisję materiałów
  i przekazywanie ich zainteresowanym, zgodnie z ustaleniami lub poleceniem Komisji,
  k) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Komisji,
  l) przygotowywanie materiałów na Konwent Rady w sprawach należących do zakresu działania Wydziału,
  m) przygotowywanie spotkań Przewodniczącego Rady z przewodniczącymi Komisji
  oraz sporządzanie list obecności i notatek z przedmiotowych spotkań,
  a także nadawanie biegu sprawom, wynikającym z podjętych ustaleń,
 2. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura lub jego Zastępcę.

  Wyróżnienia