Close
beak

Liczba posiedzeń Komisji 

Duże litery Normalne litery Małe litery
Prześlij innym
OPUBLIKOWANY: PIĄTEK, 3 GRUDNIA 2010 - 14:18, Buczkowski Piotr

Liczba posiedzeń Komisji w 2010 r.

Komisje

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Suma
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 2

 1

 2

 1

 1

 2

 1

  2

 1

 0

 14

Komisja Budżetu i Finansów

 2

 2

 1

 3

 1

 2

 1

  1

 2

 2

 1

0

 18

Komisja Edukacji i Rodziny

 2

 1

 1

 2

 1

 3

 1

  1

 1

 2

 0

 16

Komisja Etyki

 1

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 0

 3

Komisja Infrastruktury i Inwestycji 

 2

 1

 1

 2

 1

 2

 1

 1

 2

 1

 0

0

 14

Komisja Inwentaryzacyjna 

 1

 1

 1

 1

 -

 1

 1

 1

 1

 1

 0

0

 9

Komisja Kultury i Promocji Miasta  

 1

 2

 2

 -

 -

 2

 1

 1

 2

 2

 1

0

 14

Podkomisja ds. Nazewnictwa Ulic

 2

 2

-

-

1

 2

1

 1

 4

1

0

0

14

Komisja Ładu Przestrzennego 

 2

 2

 4

 -

 1

 3

 2

 2

 2

 4

 2

0

 24

Komisja Ochrony Środowiska 

 1

 1

 4

 -

 2

 2

  -

 1

 3

 2

 1

0

 17

Komisja Polityki Rozwoju Gospodarczego 

 3

 1

 3

 3

 1

 4

 1

 1

 2

 2

 1

0

 22

Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom 

 3

 2

 2

 2

 2

 2

 1

 1

 3

 3

 0

0

 21

Komisja Rewizyjna

2

1

3

1

2

2

 2

  2

 2

2

0

0

19

Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej

1

2

2

-

1

1

 -

-

 1

0

0

0

8

Komisja Sportu i Rekreacji

2

1

3

1

3

2

 2

 1

 1

2

0

0

18

Komisja Statutowo-Regulaminowa

4

-

-

-

-

-

-

-

 1

2

0

0

7

Komisja Zdrowia

2

1

2

2

2

4

1

2

 3

2

1

0

22

Doraźna Komisja Rozwoju Turystyki

-

-

1

1

-

-

-

-

 -

0

0

0

2

Doraźna Komisja ds. Organizacji EURO 2012

-

-

1

-

1

1

-

1

 1

1

0

0

6

Łączna liczba posiedzeń wszystkich  komisji

 33

 21

 33

 17

 20

 45

 15

 19

 32

 31

 10

0

 268

Wyróżnienia