Close
beak

Wojtera Stanisław Radny m.st. Warszawy  

Notka biograficzna

Ma 33 lata, pochodzi z Warszawy. Ukończył XI LO im. Mikołaja Reja w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował również na tej uczelni historię. Był stypendystą Universidad Complutense de Madrid w Hiszpanii. W 2009 roku ukończył prestiżowe studia Master of Business Administration (MBA). Jest współautorem publikacji naukowej dotyczącej historii PRL oraz autorem licznych publikacji prasowych.
Stanisław Wojtera jest też założycielem i byłym prezesem Stowarzyszenia Konserwatywno-Liberalnego KoLiber, a także od 2002 roku radnym Rady miasta stołecznego Warszawy. Jest wykładowcą Wyższej Szkoły im. Bogdana Jańskiego. W grudniu 2009 objął funkcję rzecznika prasowego TVP S.A.
W samorządzie warszawskim szczególnie zajmuje się kwestiami związanymi z komunikacją i transportem, kulturą, promocją turystyki, jest też przewodniczącym Komisji Inwentaryzacyjnej.
Gra na skrzypcach i fortepianie. Odpoczywa w lecie żeglując, w zimie jeżdżąc na nartach.

Okręgi wyborcze

Okręg wyborczy nr 9, Ochota Włochy
Radny otrzymał 2 560 głosów.

Kluby

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Komisje

Działalność w komisjach: Inwentaryzacyjnej, Kultury i Proimocji Miasta, Infrastruktury i Inwestycji, Doraźnej Komisji Rozwoju Turystyki.
Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej.

Zakres zainteresowań

Strony WWW

Dane kontaktowe

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe - zobacz

Dyżury radnego

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i Zapytania - zobacz

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Rady od początku kadencji Obecność Radnego na posiedzeniach Rady Procentowy udział obecności Radnego w posiedzeniach Rady
2006 4 1 25 %
2007 30  17 56,6  %
2008 30 20 66,6 %
2009 28 21 75 %
2010
stan na 9.11.2010 r.
32 19 59,3 %
Podsumowanie:  124 78 62,9 %

Statystyka głosowań

Dane niedostępne dla tej kadencji.

Wyróżnienia