Close
beak

Młodzieżowa Rada 

Duże litery Normalne litery Małe litery
Prześlij innym
OPUBLIKOWANY: ŚRODA, 23 MAJA 2018 - 15:08, Traczyk Ewa

Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy (MRW) została powołana Uchwałą nr LII/1274/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 października 2009 roku. Działa dzięki art. 5b ustawy o samorządzie gminnym, który przewiduje powołanie w gminach organów doradczo-konsultacyjnych, reprezentujących młodzież.

MRW to organ doradczo-konsultacyjny władz Miasta Stołecznego Warszawy w sprawach dotyczących młodzieży, ale przede wszystkim niezależna instytucja skupiająca reprezentantów młodzieży ze wszystkich dzielnic Warszawy i działających na ich rzecz. Zatem, cele działania MRW to m.in. integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Miasta, podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Miasta, a także promowanie zasad działania samorządu terytorialnego i organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym.

Zadania Młodzieżowej Rady
MRW może podejmować bardzo jasno określone działania, jak i inicjować wiele wydarzeń i akcji w imieniu młodych warszawiaków.

W sprawach dotyczących młodzieży, MRW ma prawo kierować wnioski do Komisji Rady m.st. Warszawy, a także wyrażać opinie o projektach uchwał Rady m.st. Warszawy - najważniejszego organu samorządu terytorialnego w naszym Mieście.

Rada przedstawia opinie i stanowiska, inicjuje działania o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywny, współdziałając w tym z władzami miasta stołecznego Warszawy. Rada może tym samym kierować konkretne wnioski, uwagi i zastrzeżenia do wszystkich organów Miasta - Prezydenta, jego Zastępców i wszystkich innych urzędników.

Organizacja Rady
W skład Rady powoływani są przedstawiciele poszczególnych młodzieżowych rad dzielnic (po 2 osoby) oraz 2 przedstawicieli szkół specjalnych. W sumie, po utworzeniu młodzieżowych rad we wszystkich dzielnicach, Rada liczy 38 Radnych. Kadencja Rady trwa 2 lata.

Rada wybiera ze swojego grona Prezydium - Przewodniczącego, jego zastępców, Sekretarza i Skarbnika Rady.

Rada spotyka się na oficjalnych sesjach, podejmując decyzję w formie uchwał i stanowisk. Niemniej jednak, często młodzieżowi Radni organizują wiele nieformalnych spotkań, dyskutując i "na miejscu" rozważając problemy i utrudnienia pojawiające się wśród nas, młodych warszawiaków.

Nad pracą Rady czuwa Komisja Rewizyjna.


Aktualny skład Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy:

1. Weronika Matyka z Dzielnicy Ursus - Przewodnicząca Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy

2. Mateusz Pióro z Dzielnicy Bemowo - Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy

3. Kacper Chyła z Dzielnicy Wola - Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy

4. Bartłomiej Pilaszek z Dzielnicy Bielany - skarbnik Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy

6. Angelika Woźniak z Dzielnicy Bielany - Sekretarz Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy

7. Gabriela Milewska z Dzielnicy Bemowo 

8. Bartosz Dąbrowa z Dzielnicy Białołęka

9. Dawid Szala z Dzielnicy Białołęka

10. Jakub Kacperski z Dzielnicy Mokotów

11. Michał Szostak z Dzielnicy Mokotów

12. Maksymilian Sternik z Dzielnicy Ochota

13. Angelika Kompiel z Dzielnicy Praga-Północ

14. Aleksandra Tarka z Dzielnicy Praga-Północ

15. August Borowski z Dzielnicy Rembertów

16. Michał Kapusta z Dzielnicy Rembertów

17. Mikołaj Kamiński z Dzielnicy Śródmieście

18. Wojciech Dobrzański z Dzielnicy Targówek

19. Sandra Łebkowska z Dzielnicy Targówek

20. Bartosz Kulczycki z Dzielnicy Ursus

21. Bartłomiej Błaszkiewicz z Dzielnicy Ursynów

22. Aleksandra Lechowska z Dzielnicy Ursynów

23. Mikołaj Jaguszewski z Dzielnicy Wesoła

24. Michał Zwierz z Dzielnicy Wesoła

25. Mateusz Kleczewski z Dzielnicy Wilanów

26. Wiktoria Kurek z Dzielnicy Wilanów

27. Paweł Przybysz z Dzielnicy Wola

28. Wiktoria Skórska z Dzielnicy Żoliborz

29. Patrycja Górska z Dzielnicy Żoliborz

30. Sebastian Kralczyński reprezentujący Środowisko Szkół Specjalnych

31. Maksymilian Pawłowski reprezentujący Środowisko Szkół Specjalnych  

 

www.mrw.um.warszawa.pl 

 

    >> Zobacz nas na facebooku

 

Wyróżnienia