Close
beak

Statuty dzielnic 

Duże litery Normalne litery Małe litery
Prześlij innym
OPUBLIKOWANY: ŚRODA, 9 LUTEGO 2011 - 08:57, Traczyk Ewa

Dzielnice są jednostkami pomocniczymi m.st. Warszawy. Organami wykonawczymi w dzielnicach są zarządy dzielnic, a organami stanowiącymi i kontrolnymi - rady dzielnic.

Zakres zadań realizowanych przez dzielnice określa ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy, a szczegółowo określa je Statut m.st. Warszawy oraz uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 roku nr XLVI/1422/2008 w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy.
W dniu 14 stycznia 2010 roku uchwałą nr LXX/2182/2010 Rada m.st. Warszawy nadała dzielnicom statuty.

Warszawa podzielona jest na osiemnaście dzielnic.

Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Południe
Praga Północ
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Włochy
Wola
Żoliborz

Wyróżnienia