Close
beak

Lista dokumentów z podziałem na strony

1 | 2 | 3 | 4   Następna   > 
2018-01-11
Transmisja LIX oraz LX Sesji Rady m.st. Warszawy
Zobacz transmisję z dokończenia LIX  oraz LX posiedzenia Rady m.st. Warszawy:
>> transmisja video posiedzenia Rady m.st. Warszawy
Słuchaj posiedzenia Rady m.st. Warszawy:
>> transmisja audio posiedzenia Rady m.st. Warszawy
Rozpoczęcie transmisji planowane jest na godz. 10.00.

2018-01-05
LX Sesja Rady m.st. Warszawy
11 stycznia 2018 r. (czwartek) w Sali Warszawskiej PKiN na IV p., wejście główne od ul. Marszałkowskiej, odbędzie się LX posiedzenie Rady m.st. Warszawy. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 10.10.

2018-01-05
LIX Sesja Rady m.st. Warszawy - dokończenie
11 stycznia 2018 r. (czwartek) w Sali Warszawskiej PKiN na IV p., wejście główne od ul. Marszałkowskiej, odbędzie się dokończenie LIX  posiedzenia Rady m.st. Warszawy. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 10.00.

2017-12-19
Tablice upamiętniające Tadeusza Mazowieckiego i Krzysztofa Skubiszewskiego


2017-12-14
Spotkanie świąteczne Rady m.st. Warszawy


2017-12-14
Transmisja LIX Sesji Rady m.st. Warszawy
Zobacz transmisję z LIX posiedzenia Rady m.st. Warszawy:
>> transmisja video posiedzenia Rady m.st. Warszawy
Słuchaj posiedzenia Rady m.st. Warszawy:
>> transmisja audio posiedzenia Rady m.st. Warszawy
Rozpoczęcie transmisji planowane jest na godz. 10.00.

2017-12-08
LIX Sesja Rady m.st. Warszawy
14 grudnia 2017 r. (czwartek) w Sali Warszawskiej PKiN na IV p., wejście główne od ul. Marszałkowskiej, odbędzie się LIX posiedzenie Rady m.st. Warszawy. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 10.00.

2017-12-05
Zmiany nazw ulic wprowadzone decyzją Wojewody Mazowieckiego

9 listopada 2017 r. Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera działając na podstawie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. poz. 744, z późn. zm) wydał 47 zarządzeń zastępczych zmieniających nazwy ulic m.st. Warszawy.

 >> wykaz zmienionych nazw 

16 listopada 2017 r. Rada m.st. Warszawy podjęła 47 uchwał o wniesieniu skarg na powyższe zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego do sądu administracyjnego.


2017-11-30
Zmiany składu Rady m.st. Warszawy


2017-11-30
Transmisja LVIII sesji Rady m.st. Warszawy
Zobacz transmisję z LVIII posiedzenia Rady m.st. Warszawy:
>> transmisja video posiedzenia Rady m.st. Warszawy
Słuchaj posiedzenia Rady m.st. Warszawy:
>> transmisja audio posiedzenia Rady m.st. Warszawy
Rozpoczęcie transmisji planowane jest na godz. 10.00.

1 | 2 | 3 | 4   Następna   > 

Wyróżnienia