Close
beak

adres e-mail:
imię i nazwisko:

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.) administratorem danych jest Prezydent m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy placu Bankowym 3/5. Dane będą przetwarzane w celu rejestracji na witrynie Rady Miasta Warszawy i nie będą udostępniane odbiorcom danych, w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianiu. Podanie swoich danych jest dobrowolne.

Wyróżnienia