Close
beak

Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze 

Duże litery Normalne litery Małe litery
Prześlij innym
OPUBLIKOWANY: ŚRODA, 15 MARCA 2017 - 16:25, Dardzińska Magdalena
We wtorek, 14 marca podczas XLVI sesji, Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę pozwalającą zaskarżyć decyzję Wojewody Mazowieckiego o uchyleniu uchwały XLII/1056/2017 w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

>> uchwała

Podczas wczorajszej sesji radni przyjęli także stanowisko w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego stwierdzającego nieważność uchwały Nr XLII/1056/2017 Rady m.st. Warszawy w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego.

>> stanowisko

Wyróżnienia