Close
beak

Bohaterowie Powstania Warszawskiego Honorowymi Obywatelami Warszawy 

Duże litery Normalne litery Małe litery
Prześlij innym
OPUBLIKOWANY: PONIEDZIAŁEK, 2 PAŹDZIERNIKA 2017 - 17:00, Dardzińska Magdalena

Powstanie Warszawskie to największy zryw militarny w okupowanej przez Niemców Europie. Rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. i trwało 63 dni. Bitwa o Warszawę zakończyła się zagładą miasta, śmiercią około 150 tys. osób i wypędzeniem reszty mieszkańców stolicy.

Wśród Honorowych Obywateli jest wielu bohaterów Powstania Warszawskiego. Są to m.in. Erwin Axer, gen. Stefan Bałuk "Starba", Władysław Bartoszewski, gen. bryg. Janusz Brochwicz-Lewiński, Stanisław Broniewski "Orsza", prof. Wiesław Chrzanowski, ppłk. Czesław Cywiński, Marek Edelman, Aleksander Gieysztor, Stanisław Jankowski "Agaton", ks. Prałat Wacław Karłowicz, prof. Witold Kieżun, Kazimierz Leski, Jan Nowak-Jeziorański, płk. Witold Pilecki, Symcha Ratajzer-Rotem, Maria Stypułkowska-Chojecka "Kama", gen. Zbigniew Ścibor-Rylski oraz Wanda Traczyk-Stawska.

Przypominamy o nich dziś z okazji zakończenia obchodów 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Sylwetki wszystkich wymienionych osób można znaleźć pod poniższym linkiem.

 

>> Sylwetki Honorowych Obywateli

Wyróżnienia