Close
beak

Konwent Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich 

Duże litery Normalne litery Małe litery
Prześlij innym
OPUBLIKOWANY: PONIEDZIAŁEK, 30 KWIETNIA 2018 - 13:30, Dardzińska Magdalena

W dniach 25-27 kwietnia b.r. Rada m.st. Warszawy gościła Konwent Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich. Spotkania odbywają się cyklicznie, za każdym razem w innym wojewódzkim mieście.

Ostatnie miesiące i dni w sposób wyjątkowy pokazują nam, że współpraca pomiędzy samorządowcami zarówno bliskich jak i odległych gmin, powiatów i aglomeracji ma nie tylko sens ale jest nieodzowna. Spotkania takie jak dziś są nie tylko okazją do niezwykle cennej wymiany doświadczeń ale dają nam także szansę na bliższe poznanie się (...) - powiedziała witając uczestników Ewa Malinowska-Grupińska Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy.

Tematem konwentu w Warszawie była realizacja projektów infrastrukturalnych, które są jednym z najważniejszych zadań samorządu. Podczas wizyty uczestnicy spotkania obejrzeli jedną z budowanych stacji drugiej linii metra. O roli tego niezwykle ważnego dla mieszkańców stolicy środka transportu opowiedział prezes Warszawskiego Metra pan Jerzy Lejk. O inwestycjach Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji podczas zwiedzania warszawskich filtrów opowiadały: prezes i wiceprezes spółki, pani Renata Tomusiak i pani Beata Pacholec. W dyskusji między przedstawicielami poszczególnych województw dominowały sprawy dotyczące czystej wody oraz cen za jej pobór i kanalizację. Punktem kończącym wizytę w Warszawie było zwiedzanie wystawy stałej w Muzeum Historii Żydów Polskich "POLIN", które jest niezwykłą instytucją na mapie stolicy, Polski i całego świata powstałą w ramach partnerstwa publiczno prywatnego.   

    

fot. Zuzanna Sosnowska

Wyróżnienia